MaGic Baits
"MaGic Baits is nie net 'n besigheid nie, maar is aktief besig om ons sport te bevorder."
Marius Jardin

Gani's Angling Witbank
Town: 44 Opperman street Klipfontein, Witbank
Telephone No: 013 692 7199
GOFISH Middelburg
Town: Shop 9, Fountain corner, 32 Dolorite Crescent, Middelburg
Telephone No: 013 243 3217
Goofy's Pet Store
Town: Sanlam Gebou Nr 7 (Agter Engen Garage) Lisbon Str Evander
Telephone No: Marius Tel: (017) 632 3901
Gun and Sport
Town: Alberton
Telephone No: 011 867 0370