MaGic Baits
"... your goodies, to say the least, is far far superior and here to stay."
Richard Venter

Marius Botes 2

Marius Botes 1

Marius Botes - Koppiesdam

108 vis in 26 uur!

Stok1:

115m

Tfc op die bol met Vampire Bleeding Floatie boonste hoek en onderste hoek 'n Soet wit degie

60 m

Cyclone met Twinkie Bleeding Floatie boonste hoek en onderste hoek 'n Soet wit degie

Mastering the Product: Magic Baits Tfc Flavour - Click to read more ...

Mastering the Product: Magic Baits Vampire Flavour - Click to read more ...

Mastering the Product: Magic Baits Cyclone Flavour - Click to read more ...

Mastering the Product: Magic Baits Twinkie Flavour - Click to read more ...

Tfc Muti

Vampire Small Bleeding Floaties

Cyclone Muti

Twinkie Floatie Advertensie 4