MaGic Baits
"Na die Vrydag middag in 2011 is ek totally hooked on MAGIC BAITS en jou produk het my nuwe staatmaker geword"
Dérik Pretorius

Chereen Arnold en Handrich Matthee 1

Chereen Arnold - Reinheim, naby Bloemfontein

Curry Chooby en Vampire op die bol

"Old School" Bait - The Curry Backing (Pappie) - Click to read ...

Mastering the Product: Magic Baits Vampire Flavour - Click to read ...

Curry 4

Vampire Muti

Vampire Boldip